On menjar

Ca la Montserrat
Tel. 972 590 712 / Plaça Major, 3
rest. montse 2
El Claustre de Palera
Tel. 872 000 100 / Sant Sepulcre de Palera

palera 1

La Guixera
Tel. 677 896 113 / Veïnat de Segueró
la guixera