On menjar

Ca la Montserrat
972.59.07.12 / Plaça Major, 3

 

El Claustre de Palera
872.00.01.00 / Sant Sepulcre de Palera

 

La Guixera
677.896.113 / Veïnat de Segueró