SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Beuda, ha obtingut una subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria de gestió forestal i de prevenció d’incendis forestals (Línia 1), any 2019, d’import 2.200,00€, per l’actualització del Pla de prevenció d’incendis forestals de Beuda.

 

L’Ajuntament de Beuda, ha obtingut una subvenció dins del programa “Del Pla a l’Acció” 2018-2019 (Línia 3) de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, per dur a terme la substitució de tancaments existents a l’edifici de l’Ajuntament de Beuda.

 

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019

La DIPUTACIÓ DE GIRONA, dins el Programa del Fons de Cooperació Econòmica, cultural, noves tecnologies i camins, any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Beuda una subvenció per import de 44.997,12€ pels conceptes seüents:

  • Millora accessibilitat i adequació de l’entorn de l’església de Segueró. (import subvenció: 36.371,50€)
  • Despeses culturals, (import subvenció: 6.418,50€)
  • Noves tecnologies. (import subvenció: 607,12€)
  • Actuacions en camins (Import subvenció: 1.600€)

ddgi