Subvencions concedides a l’ADF de Beuda per la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya

L’ADF de Beuda ha obtingut una subvenció per part de la Diputació de Girona, per import de 2.700,00 euros, pel repàs de ferm, cunetes i trenques en 5 quilòmetres de camins del terme municipal de Beuda.

ddgi

També ha obtingut una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya per import de 24.675,00 euros, per a la realització dels treballs d’obertura i manteniment d’una línia de defensa de 10,50 hectàrees al municipi de Beuda.

gencat_cat