Subvencions concedides a l’ADF de Beuda per la Diputació de Girona

L’ADF de Beuda ha obtingut una subvenció per part de la Diputació de Girona, per import de 2.551,80 euros, pel repàs de ferm, cunetes i trenques en 4.7 quilòmetres de camins del terme municipal de Beuda.

ddgi