SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS EL PROGRAMA DEL PLA A L’ACCIÓ 2018-2019 (línea 5)