Projecte d’obres de millora de l’edifici municipal

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2022/1 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obres locals ordinàries de “Millora de l’edifici de l’Ajuntament de Beuda”.

06-EDICTE-exposició-publica-projecte-obres

Enllaç al projecte