La DIPUTACIÓ DE GIRONA atorga una subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda.

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda una subvenció per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2020, línia 2, per un import total de 1.806,75 euros.