Informació pública sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Beuda núm. 2/2019