HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Del 16 d’agost al 3 de setembre de 2021, l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de Beuda serà:

Els dilluns, dijous i divendres de 12 a 15 hores