Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 de la DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020, per a les actuacions següents:

 

Concepte
Import subvenció
Pavimentació 1r. tram accés nucli de Segueró
17.540,88 €
Despeses corrents en camins
13.830,62 €
Enllumenat públic
5.000,00 €
Cooperació Cultural
6.418,50 €
Camins
1.600,00 €
Noves tecnologies
607,12 €