Exposició pública del “Projecte de pavimentació del 1r. tram d’accés al nucli de segueró”