Exposició pública de la “Memòria valorada per a les actuacions en vies d’accés als nuclis de població del terme municipal de Beuda”