Exposició pública de la “Memòria Tècnica pel manteniment i/o arranjament dels camins de titularitat municipal i camins d’ús públic del municipi de Beuda pels anys 2020-2024”