Edicte pel qual es fa pública l’ampliació del termini per presentar les sol·licituds de subvencions destinades a les famílies corresponents a la convocatòria 2022