Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'acord de supressió de la taxa per la recollida d'escombraries i de derogació de l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora d'aquesta
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 881 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 880 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 7, 9 i 15 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 846 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública de les bases reguladores per a la concessió d'unes subvencions
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 590 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2017
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 373 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10919 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10501 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10334 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7, 9 i 15 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10333 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que derogarà a la fins ara vigent