Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 970 AJUNTAMENT DE BEUDA - Informació pública de l'expedient de cessió gratuïta d'un bé patrimonial
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 875 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9456 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública d'una sol·licitud de llicència urbanística per executar obres pròpies d'una activitat ramadera ja establerta en el municipi
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9202 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'actualització, rectificació i comprovació núm. 2/2019 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7628 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'actualització, rectificació i comprovació núm. 2/2019 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7307 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7171 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de delegació de funcions per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6721 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de contractació, per màxima urgència, de personal laboral temporal per cobrir necessitats urgents i inajornables en una situació excepcional
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6690 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte referent al cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6571 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019