Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 44 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 i 9, reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11199 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 3-0 Edicte: 11195 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10882 AJUNTAMENT DE BEUDA Anunci de rectificació de les errates advertides en l'«Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)»
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10686 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10199 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9957 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'actualització i rectificació núm. 1/2018 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9698 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9696 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9695 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018