Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6117 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6116 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5924 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5608 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5600 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5599 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva del Catàleg de camins del municipi de Beuda
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5022 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4989 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3682 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3502 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a la realització d'obres per a la millora de la captació d'aigües subterrànies