Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8083 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7548 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7309 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6924 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6922 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial del text refós d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6824 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6117 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6116 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5924 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5608 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)