Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7628 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'actualització, rectificació i comprovació núm. 2/2019 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7307 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7171 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de delegació de funcions per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6721 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de contractació, per màxima urgència, de personal laboral temporal per cobrir necessitats urgents i inajornables en una situació excepcional
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6690 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte referent al cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6571 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5532 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de convocatòria pública per a l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5428 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4542 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4589 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019