Edictes al BOP de Girona

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9694 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 7 i 9 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9321 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8590 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'informació pública de l'actualització i rectificació núm. 1/2018 de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8589 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8559 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8557 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris, així com la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució d'un projecte d'obres local
Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8238 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8237 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8083 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 167-0 Edicte: 7548 AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018