General

28 maig 2020
La sol·licitud de subvencions, en règim de lliure concurrència, destinades als nens/es que assisteixen a la llar d'infants i als estudian
7 novembre 2019
L’ADF de Beuda ha obtingut una subvenció per part de la Diputació de Girona, per import de 2.551,80 euros, pel repàs de ferm, cunetes i