Beuda Participa

Amb el suport de la Diputació de Girona

Funcionament

Què és?

Una iniciativa de l’Ajuntament de Beuda per tal que els ciutadans pugueu decidir a quines actuacions es destinarà una partida de 10.000€ del pressupost del 2019, de manera igual a com s’ha fet els dos darrers anys.

Qui pot participar-hi?

Totes les persones empadronades a Beuda que tinguin 14 anys o més(complerts el dia 2 de maig de 2019).

Com funciona?

El procés consta de dues fases: 1. Presentació de propostes. Aquestes es poden presentar fent arribar full de propostes omplert a l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça participacio@beuda.cat del 4 al 24 de febrer. Totes les propostes seran revisades per una comissió tècnica que verificarà que compleixin uns requisits mínims, com ara que siguin tècnicament viables o que entrin dins l’àmbit competencial de l’ajuntament, i que la seva valoració econòmica sigui ajustada a la realitat. Qualsevol ciutadà que tingui dubtes en relació a la viabilitat d’una proposta, pot adreçar-se a ’ajuntament per tal de rebre orientació sobre les possibles maneres de formular-la. Aquest assessorament pot fer-se per telèfon o de manera presencial en hores convingudes. 2. Votació de propostes. Del 15 d’abril al 2 de maig es podran votar les propostes en una urna que hi haurà dipositada a l’ajuntament en l’horari habitual d’atenció al ciutadà. Caldrà acreditar documentalment la identitat. Com a novetat d’aquest any, les persones que hagin presentat alguna de les propostes elegibles tindran l’opció d’exposar-les i defensar-les en un acte públic obert a tothom.

Vols saber-ne més detalls?

Trobaràs tota la informació al web de l’Ajuntament www.beuda.cat Per qualsevol dubte, pots adreçar-te a l’Ajuntament de Beuda ja sigui presencialment, per telèfon al 972 590 534 o bé per correu electrònic a participacio@beuda.cat

Documentació

En aquest apartat hi anirem incorporant tota la informació i documentació relativa al funcionament i estat del procés Document oficial informatiu de la metodologia i garanties del procés Metodologia Beuda Participa Fitxa oficial de presentació de propostes Fitxa propostes Beuda participa 19 Butlleta oficial per poder emetre el vostre vot

Imatges

Resultats del procés 2019

Històric - Resultats del procés 2018

beuda_participa_resultats_01 beuda_participa_resultats_02