Beuda Participa

Funcionament

Què és?

Una iniciativa de l’Ajuntament de Beuda per tal que els ciutadans pugueu decidir a quines actuacions es destinarà una partida de 10.000€ del pressupost del 2018, de manera igual a com es va fer l’any anterior.

Qui pot participar-hi?

Totes les persones empadronades a Beuda que tinguin 14 anys o més(complerts el dia 10 de maig de 2018).

Com funciona?

El procés consta de dues fases:

1. Presentació de propostes

Aquestes es poden presentar fent arribar full de propostes omplert a l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça participacio@beuda.cat de l’1 al 28 de febrer

Totes les propostes seran revisades per  una comissió tècnica que verificarà que compleixin uns requisits mínims, com ara que siguin tècnicament viables o que entrin dins l’àmbit competencial de l’ajuntament, i que la seva valoració econòmica sigui ajustada a la realitat.

S’establirà un mecanisme per exposar els motius de desestimació d’una proposta i, si és possible, per facilitar la seva reformulació per tal que s’adapti als criteris.

2. Votació de propostes

Del 30 d’abril al 10 de maig es podran votar les propostes en una urna que hi haurà dipositada a l’ajuntament en l’horari habitual d’atenció al ciutadà. Caldrà acreditar documentalment la identitat.

Vols saber-ne més detalls?

Per qualsevol dubte, pots adreçar-te a l’Ajuntament de Beuda ja sigui presencialment, per telèfon al 972 590 534 o bé per correu electrònic a participacio@beuda.cat

Documentació

En aquest apartat hi anirem incorporatn tota la informació i documentació relativa al funcionament i estat del procés

Document oficial informatiu de la metodologia i garanties del procés
Metodologia del procés. Beuda participa

Butlleta oficial per poder emetre el vostre vot
Butlleta de votació Beuda participa 18

Resultats

Aquesta actuació ha rebut finançament per part de la Diputació de Girona
marca_diputacio_centrada

Imatges

Resultats del procés 2017

Com bé sabeu, l’any passat vàrem d’engegar al nostre municipi la iniciativa de fer pressupostos participatius que va tenir un resultat ben satisfactori: es van presentar un total de 21 propostes, de les quals en van sortir 3 d’escollides per votació. A la consulta popular hi van participar 49 persones, xifra que representa una participació del 30%. A més, en els qüestionaris de valoració es va obtenir una puntuació mitjana de 4,2 sobre 5 i el 100% de les persones van indicar que tenien interès en que es repetís el procés.

Les tres propostes que van sorgir en el pressupost de l’any passat són:

  • Adquisició d’una biotrituradora de restes vegetals model Honda Bio 510. L’Ajuntament ja l’ha comprat i es troba a disposició dels veïns i veïnes. S’ha aprovat una taxa de 10€/dia que servirà pel seu manteniment.
  • Instal·lar una font a Palera. S’ha fet la compra de la font però, degut a que la connexió d’aigua suposa un valor molt més elevat del que els tècnics havien previst, s’ha posposat la instal·lació per any 2018.
  • Encàrrec d’un estudi per autosuficiència energètica. A finals d’any es va fer l’entrega de l’estudi i en breu estarà penjat a la web municipal per tal que pugui ser accessible la seva consulta.

biotrituradora

Aquests resultats ens animen a repetir l’experiència de nou aquest any 2018 i, és en aquest sentit que us fem arribar un breu resum del funcionament del procés i la fitxa per presentar propostes. Us recordem que a la web de l’Ajuntament hi trobareu tota la informació del procés.

Us animem un any més a prendre part en el procés, en primer lloc, proposant aquelles actuacions que creieu que ajudaran a millorar Beuda i, també, votant aquelles que considereu més adients. Sense la vostra implicació aquest procés no tindria sentit.

Gràcies per la vostra participació.
Rebeu una salutació ben cordial
L’equip de govern