Beuda Participa

Aquesta actuació ha rebut finançament per part de la Diputació de Girona
marca_diputacio_centrada

Funcionament

Què és?

Una iniciativa de l’Ajuntament de Beuda per tal que els ciutadans pugueu decidir a quines actuacions es destinarà una partida de 10.000€ del pressupost del 2018, de manera igual a com es va fer l’any anterior.

Qui pot participar-hi?

Totes les persones empadronades a Beuda que tinguin 14 anys o més(complerts el dia 10 de maig de 2018).

Com funciona?

El procés consta de dues fases:

1. Presentació de propostes

Aquestes es poden presentar fent arribar full de propostes omplert a l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça participacio@beuda.cat de l’1 al 28 de febrer

Totes les propostes seran revisades per  una comissió tècnica que verificarà que compleixin uns requisits mínims, com ara que siguin tècnicament viables o que entrin dins l’àmbit competencial de l’ajuntament, i que la seva valoració econòmica sigui ajustada a la realitat.

S’establirà un mecanisme per exposar els motius de desestimació d’una proposta i, si és possible, per facilitar la seva reformulació per tal que s’adapti als criteris.

2. Votació de propostes

Del 30 d’abril al 10 de maig es podran votar les propostes en una urna que hi haurà dipositada a l’ajuntament en l’horari habitual d’atenció al ciutadà. Caldrà acreditar documentalment la identitat.

Vols saber-ne més detalls?

Per qualsevol dubte, pots adreçar-te a l’Ajuntament de Beuda ja sigui presencialment, per telèfon al 972 590 534 o bé per correu electrònic a participacio@beuda.cat

Documentació

En aquest apartat hi anirem incorporatn tota la informació i documentació relativa al funcionament i estat del procés

Document oficial informatiu de la metodologia i garanties del procés
Metodologia del procés. Beuda participa

Butlleta oficial per poder emetre el vostre vot
Butlleta de votació Beuda participa 18

Imatges

beuda_participa_01

beuda_participa_02

beuda_participa_03

 

Resultats del procés 2018

beuda_participa_resultats_01

beuda_participa_resultats_02