+
28 May 2020
La Diputació de Girona en la campanya del programa “Del Pla a l’Acció” (2018-2019) ha concedit una subvenció per import de 396 €
25 April 2020
INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS RESTABLIMENT DE SERVEIS     A partir de dillu
3 April 2020
Estimates veïns i veïnes, Degut a l'estat d'alarma, i en relació a l'àmbit tributari, us informem que: 1. Pel que fa a l'impost so
15 March 2020
BAN D’ALCALDIA núm. 1/2020   INFORMO Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la decl